wz
vrchni1.gif, 24 kB
Kroměříž
Město ležící ve střední části Moravy (201 m.n.m.) na jihovýchodě Hané. Založil ji biskup Bruno ze Schaumburku jako rezidenci olomouckého biskupství. Městská práva získala v roce 1290 a byla opevněna hradbami s městskými bránami (Kovářskou, Vodní, Mlýnskou). Po obnově v 2. polovině 17. století se stal dominantou města zámek, byly vystaveny barokní domy, Židovské město, sýpka, Květná zahrada, mincovna a vodárenská věž.
     Dominantou města je arcibiskupský zámek s 86 metrů vysokou věží. Podzámecká zahrada (47 ha) obsahuje vzácnou kolekci dřevin, vodoteče,014_small.jpg, 7 kB romantické stavby. Rozšíření této zahrady v přírodní park mělo za následek zánik městského opevnění a zasypán příkopu oddělujícího zámek od města. Ještě je ve městě jedna zahrada - a to Květná. Obě zahrady a zámek jsou od roku 1998 zapsány v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
     Uprostřed Velkého náměstí založeného kolem roku 1260 je kašna z roku 1655, mariánský sloup byl zbudován po morové epidemii r. 1680. Většina domů na náměstí pochází z doby barokní přestavby města. Celé náměstí jsem pro vás vyfotografoval, takže posuďte sami.
     S Kroměříží je spojena jedna významná osobnost. Dne 17. září 1873 se zde narodil Max Švabinský. Prožil v městě své mládí pod pečlivou ochrnou matky, tedy a babičky, které byly prvními modely jeho časných kreslířských pokusů. V německé reálce se mu dostalo první odborné vedení. Tam rostl jeho talent, jenž vešel brzy na malém městě v obecnou známost, zvláště od té doby, kdy byly Švabinského kresby vystavovány za okny místní lékárny. Max Švabinský zemřel 10. února 1962 a téměř až do posledních dnů kreslil.
     V Kroměříži se mj. ještě narodili kazatel a reformátor J. Milič z Kroměříže, spisovatel J. Tomeček, dirigent V. Talich, spisovatel M. Macourek.

reklama