wz
vrchni1.gif, 24 kB
Semtinská lípa
P1490922panorama_01.jpg, 21 kBP1490922panorama_02.jpg, 24 kBP1490922panorama_03.jpg, 21 kBP1490922panorama_04.jpg, 19 kBP1490922panorama_05.jpg, 18 kBP1490922panorama_06.jpg, 24 kB

lipa3_small.jpg, 12 kB

Proč jen mi, lípo semtinská, pod tebou často maní
napadne klípek dějinný o blízké hradní paní:
to paní Rejna z Kosti psala, svému ujci se zpovídala,
že hříšná je, by nebránil jí neb
novým jarem se jí znítil kep...
 
(Fráňa Šrámek: Semtinská lípa)

 lipa5_small.jpg, 18 kB

Stav lípy v roce 1989
 
lipa4_small.jpg, 17 kB
 
Semtinská lípa, stav
v roce 1960 (K. Samšiňák)


Téměř 300 let stála při silnici ze Sobotky na Kost mohutní Semtinská lípa, výrazný orientační bod v krajině. Původně tu vlastně byly dvě lípy, zasazené po stranách barokní sochy sv. Jana Nepomuckého. Jsou zachyceny již na mapě kosteckého panství z poloviny 18. století. Jedna z nich ale byla vyvrácena při vichřici roku 1858. Druhá se ukázala odolnější a statečně překonávala všechny nástrahy a rozmary počasí. Dorostla až do výšky 35 metrů, obvod kmene měřil 800 cm. Od 70. let 20. stoletní však i ona začala chřadnout. Postupně se z její koruny vylamovaly jednotlivé větve, až 27. května 2000 prudká vichřice dílo zkázy dokonala. Naštěstí již před dvaceti lety byla opodál vysazena lipka nová, jíž přejme, aby svou předchůdkyni úspěšně nahradila.
     V roce 1989 podle Turistického průvodce měla lípa obvod kmene 760 cm, výšku 36 metrů a stáří bylo udáváno na 265 let. Byla viditelná až z Kozákova. Tedy těch údajů o přesnosti rozměrů bude asi více a budou se v detailech měnit. To už ale nikdo nezjistí... Ale fotka z roku 1989, kdy byla lípa také poškozena velkým větrem existuje. Všimněte si, že vlevo vedle je už v té době vysazená lípa nová, takže se časem snad stane "náhradnicí" tohoto "velikánu".

reklama