wz
vrchni1.gif, 24 kB
Sobotka
Město a letovisko ležící 305 metrů nad mořem se nachází v Jičínské pahorkatině.
     První písemná zmínka je z roku 1287 - je to ale s největší pravděpodobností je to falsifikát. Slibuje v ní Beneš z Vartemberka věrnost králi. Prvním doloženým dokladem by mohl být zlomek zemské desky z roku 1318. Obec se rozrostla především za panování Lobkoviců a 16. století a v 17. století ji vydrancovali Švédové. Roku 1712 vypukl asi největší požár ve městě  - ale požáry město sužovaly často.
     Nyní je Sobotka městská památková zóna a vyhledávané letovisko - je to prakticky brána do Českého ráje. Nejvýznamnější Na radnici najdete tutou bustu jako památku na Fráňu Šrámkapamátkou je goticko-renesanční kostel sv. Maří Magdaleny ze 16. století. Byl postavený na místě staršího dřevěného kostelíka. Klenba, která roku 1885 zřítila pak byla v letech 1936-1940 nahrazena železobetonovou. Za pozornost stojí také radnice - původně renesanční Chybovský dům také ze 16. století. Dům byl ale přestavěn v roce 1668 barokně, aby byl přestavěn empírově v letech 1808-1847. Ve městě se také dochovala řada roubených domů městského typu z 18. a 19. století.
     V Sobotce se narodil básník Fráňa Šrámek (1877-1952) - jehož rodný dům najdete hned vedle radnice a je pohřben na místním hřbitově. Muzeum v jeho rodném domě bylo založeno v roce 1958 a je v něm stálá výstavka Šrámkových rukopisů a básníkova pracovna a knihovna - tzv. Síň Hrob Fráňi Šrámkapoezie. Určitě znáte i každoročně pořádaný festival věnovaný českému jazyku a literatuře - Šrámkova Sobotka. Slavným rodákem byl i další poeta Václav Šolc (1838-1871) a spisovatelé F. V. Jeřábek a J. L. Turnovský.
     Město by si zasloužilo určitě celkovou opravu fasád na náměstí - na některých domech už se ale pracuje. Při další návštěvě v říjnu roku 2005 je už náměstí na některých místech opravdu vzorně opraveno. Ze soboteckého náměstí můžete spatřit barokní původně lovecký zámeček Humprecht. Ten byl postaven v 17. století. V jeho hodovní síni 16 metrů vysoké se konají koncerty, protože je tam vynikající akustika.

reklama