wz
vrchni1.gif, 24 kB
Trosky
Gotický hrad postavil přibližně v letech 1380-90 pan Čeněk z Vartemberka. V 1. polovině 15. století patřil pánům z Bergova. Roku 1424 byl marně dobýván husitskými vojsky. Roku 1438 se jej zmocnili záškodníci Kryštof Šok z Helfenburku a Švejkar a nevypudila je ani roku 1440 zemská hotovost. 1469 byl hradtrosky_small.jpg, 9 kB dobyt královským vojskem Jiříka z Poděbrad. Majitelem byl v té době Jan Zajíc z Hazmburku. Sídlem panstva však již v té době byla nedaleká Kost. Koncem 16. století byl opuštěna pomalu chátral. V letech 1622-34 vlastnil hrad Albrecht s Valdštejna. Do konce třicetileté války sloužil několikrát jako vojenská pevnost Švédům. V roce 1648 hrad vyhořel. V letech 1841-43 za Achrenthalů vzniklo v bývalém paláci pod věží Pannou schodiště s vyhlídkou. Ve dvacátých letech 20. století přechází torzo hradu do majetku státu. 1931-34 bylo zdivo částečně konzervováno. V současné době je hrad prohlášen Národní kulturní památkou a je průběžně opravován a zdivo konzervováno. V roce 2000 byla zpřístupněna i druhá věž Baba. Z té můžete pozorovat neopakovatelné výhledy do kraje.
     Jedinečný skalní útvar který nese hrad je sopečného původu. Čedičová skála vznikla v třetihorách ztuhnutím žhavého magmatu. Obě sopečné homole jsou vzdáleny asi 76 metrů. Nadmořská výška skály na Panně dosahuje 514 metrů. Relativní výška vrcholu Baby je asi 47 metrů, Panny kolem 57 metrů. Samotná stavba hradu je z hlediska architektonického na svoji dobu jedinečným a odvážným počinem. Profesor A. Humboldt, známý německý cestovatel a přírodovědec, dokonce celý útvar nazývá osmým divem světa.

reklama